• 22 October 2017
  • Обж
  • Автор: Глеб34

  Установіть відповідність між визначеннями і гідрологічними поняттями.
  1. Рівень, до якого річка може
  поглиблювати своє річище
  2. Високе і тривале водопілля, під час
  якого вода затоплює заплаву
  3. Найнижчий рівень води в річці
  4. Швидке короткочасне підняття води в
  річці в наслідок злив або інтенсивного
  танення снігу
  А. Паводок
  Б. Базис ерозії
  В. Повінь
  Г. Межень
  Д. Падіння

  • Ответ оставил: Leraps1
  Відповіді:1. Б2 В3 Г4 А
  • Ответ оставил: Leraps1
  А-4Г-3В-2Б-1(всі 100% впевнена крім цього)
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы