• 19 October 2017
  • Русский язык
  • Автор: Pankieee

  Помогите решить задания, пожалуйста.
  1) наведіть рівняння реакцій, за допомогою яких можно здійснити перетворення:
  Пірит—› сірчистий газ —› сульфур(VI) оксид —› сульфатна кислота —› барій сульфат —› барій сульфід —› сірководень.
  2) вкажіть речовину Х в кожному з наведених рівнянь:
  а) С4Н8 + Х —› С4Н9Cl;
  б) Х + 2Cl2 —› C3H4Cl4;
  в) С5Н8 + 2Х —› С5Н12;
  г) Х + 2Br2 —› C4H6Br4;
  д) С2Н4 + Х —› С2Н5ОН
  3) у побутовому котлі з бойлером витрати метану становлять 4,38м³/год. Обчислити об'єм вуглекислого газу, який утвориться внаслідок безперервної роботи котла упродовж доби ( об'єми газуватих реагентів та продуктів виміряно за однакових умов ).
  4) під час взаємодії розчину, що містить 8,32г хлориду деякого металу, розташованого у II групі періодичної системи, з надлишком розчину калій сульфату утворилося 9,32г білого осаду. Визначте формулу хлориду.

  • Ответ оставил: Leraps1
  ........................Н20
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предметы...

Последние опубликованные вопросы